Gasman Osobisty detektor jednogazowy

Dzięki wytrzymałej, odpornej na uderzenia konstrukcji i zgodności z klasą IP65 detektor gazu Crowcon Gasman może być stosowany dla szerokiego zakresu gazów, zapewniając sześć opcji kalibracji dla gazów palnych.
Detektor Gasman, zaprojektowany do stosowania w najtrudniejszych środowiskach, oferuje niezrównane połączenie intensywnych alarmów dźwiękowych i świetlnych z niezwykle zwartą i lekką konstrukcją.

Podstawowe cechy:

Prosty

 • Obsługa za pomocą jednego przycisku
 • Czytelny, podświetlany wyświetlacz diagnostyki gazu i stanu działania
 • Czytelne ostrzeżenie o terminie kalibracji

Odporny

 • Mocna obudowa z poliwęglanu
 • Pełna nadlewka zapewniająca wysoką odporność na uderzenia
 • Odporność na wodę i kurz zgodna z klasą IP65

Alarmy

 • Alarm dźwiękowy 95 dBA
 • Silny, podwójny, czerwony/niebieski alarm wizualny
 • Wewnętrzny alarm wibracyjny
 • 2 poziomy natychmiastowego alarmu i alarmów przekroczenia średniego ważonego stężenia w czasie dla wersji działających w środowiskach toksycznych

Uniwersalny

 • Rozwiązania czujników dla gazów palnych, toksycznych i tlenu
 • Dostępne wersje z akumulatorami i bateriami litowojonowymi
 • Obszerna rejestracja danych i zdarzeń
 • Całkowicie wymienne inteligentne moduły czujników

Gazy i zakresy

Kalibracja gazów palnych jest standardowo dostępna dla metanu, propanu,
butanu, pentanu, wodoru i etylenu.
Detektor gazu Gasman jest dostępny również w wersji CO2 dla obszarów bezpiecznych, oferującej pomiar dwutlenku węgla w zakresie 0–5%.

Wymagane zakresy i alarmy mogą różnić się w zależności od kraju i zastosowania i można je skonfigurować zgodnie z wymaganiami. Dla każdego kanału gazu można ustawić dwa poziomy natychmiastowego alarmu. Urządzenia dla gazów toksycznych są wyposażone również
w alarmy przekroczenia średniego ważonego stężenia w czasie.

GazZakres
Palny0-100% DGW
Amoniak0-100 ppm
Chlor0-20 ppm
Dwutlenek azotu0-20 ppm
Dwutlenek siarki0-20 ppm
Dwutlenek węgla0-5%
Fluor0-1 ppm
Fluorowodór0-10 ppm
Fosfina0-5 ppm
Fosforowodór0-10 ppm
Fosgen0-1 ppm
Ozon0-1 ppm
Siarkowodór0-100 ppm
Tlen0-25%
Tlenek azotu0-100 ppm
Tlenek węgla0-500 ppm
Wodór0-2000 ppm

Gwarancja 2 lata
Detektor gazu jest bezpłatnie kalibrowany przed wysyłką, następna kalibracja po 6 miesiącach.