LaserMethane mini Gen2

Wykorzystując technologię laserową urządzenie LaserMethane® mini Gen2 (LMm) pozwala użytkownikom na niezawodną i dokładną detekcję obecności metanu z bezpiecznej odległości.
Wyniki pomiarów uzyskuje się w przeciągu kilku sekund po skierowaniu wiązki laserowej w miejsce potencjalnego wycieku lub wzdłuż przewodu poddawanego inspekcji. Eliminuje to potrzebę bezpośredniego dostępu do odgrodzonych, wysoko położonych lub innych trudno dostępnych miejsc.

Crowcon Laser Methane mini

Podstawowe cechy

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Łatwo przystosowywalny i wygodny w użyciu

 • Zdalny pomiar i detekcja aż do 100 metrów
 • Nie wymagana jest pomoc specjalisty ani specjalne urządzenia ułatwiające dostęp
 • Zostało zatwierdzone przez ATEX do użytku przemysłowego i może być używane w kopalniach
 • Programowalne alarmy i poziomy tła
 • Długa żywotność baterii – pozwala na 6 godzin ciągłego użytkowania na jednej baterii
 • Samokontrola i autokalibracja po włączeniu oszczędza czas i zapewnia zawsze wysoką wydajność i niezawodność

Łatwy w użyciu

 • Przenośny – naprawdę niewielkich rozmiarów
 • Lekka, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
 • Intuicyjne menu
 • Kolorowy numeryczny lub graficzny wyświetlacz

Dokładność i niezawodność

 • Opracowany specjalnie do wykrywania metanu
 • Wyjątkowa dokładność – wykrywa nawet bardzo niskie poziomy metanu
 • Szybki czas odczytu, zazwyczaj 0,1 sekundy

Zasada pomiaru

Po skierowaniu urządzenia LaserMethane® mini Gen2 w miejsce potencjalnego wycieku lub obszar pomiaru, taki jak: rura gazowa lub sufit, stężenie metanu jest mierzone poprzez określenie różnic pomiędzy światłem wyemitowanym a odbitym.
Aby uzyskać wysoką czułość pomiaru i selektywności dla metanu, urządzenie LaserMethane® mini Gen2 wykorzystuje długość fali, która wykazuje maksymalną adsorpcję i jest unikalna dla metanu. Gęstość kolumny metanu jest stężeniem metanu mierzonym pomiędzy detektorem a celem i jest wynikiem stężenia chmury metanu (ppm.m) oraz długości odcinka na wskroś chmury (w metrach) i określana jest za pomocą jednostek ppm.m.