LaserMethane mini Gen2

Wykorzystując technologię laserową urządzenie LaserMethane® mini Gen2 (LMm) pozwala użytkownikom na niezawodną i dokładną detekcję obecności metanu z bezpiecznej odległości.
Wyniki pomiarów uzyskuje się w przeciągu kilku sekund po skierowaniu wiązki laserowej w miejsce potencjalnego wycieku lub wzdłuż przewodu poddawanego inspekcji. Eliminuje to potrzebę bezpośredniego dostępu do odgrodzonych, wysoko położonych lub innych trudno dostępnych miejsc.

Podstawowe cechy

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Łatwo przystosowywalny i wygodny w użyciu

 • Zdalny pomiar i detekcja aż do 100 metrów
 • Nie wymagana jest pomoc specjalisty ani specjalne urządzenia ułatwiające dostęp
 • Zostało zatwierdzone przez ATEX do użytku przemysłowego i może być używane w kopalniach
 • Programowalne alarmy i poziomy tła
 • Długa żywotność baterii – pozwala na 6 godzin ciągłego użytkowania na jednej baterii
 • Samokontrola i autokalibracja po włączeniu oszczędza czas i zapewnia zawsze wysoką wydajność i niezawodność

Łatwy w użyciu

 • Przenośny – naprawdę niewielkich rozmiarów
 • Lekka, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
 • Intuicyjne menu
 • Kolorowy numeryczny lub graficzny wyświetlacz

Dokładność i niezawodność

 • Opracowany specjalnie do wykrywania metanu
 • Wyjątkowa dokładność – wykrywa nawet bardzo niskie poziomy metanu
 • Szybki czas odczytu, zazwyczaj 0,1 sekundy

Zasada pomiaru

Po skierowaniu urządzenia LaserMethane® mini Gen2 w miejsce potencjalnego wycieku lub obszar pomiaru, taki jak: rura gazowa lub sufit, stężenie metanu jest mierzone poprzez określenie różnic pomiędzy światłem wyemitowanym a odbitym.
Aby uzyskać wysoką czułość pomiaru i selektywności dla metanu, urządzenie LaserMethane® mini Gen2 wykorzystuje długość fali, która wykazuje maksymalną adsorpcję i jest unikalna dla metanu. Gęstość kolumny metanu jest stężeniem metanu mierzonym pomiędzy detektorem a celem i jest wynikiem stężenia chmury metanu (ppm.m) oraz długości odcinka na wskroś chmury (w metrach) i określana jest za pomocą jednostek ppm.m.