Vortex

Panel umożliwia monitorowanie od jednego do dwunastu detektorów gazu. Wygodny system modułowy z możliwością zaprogramowania do 32 przekaźników. Wyposażony jest w wyświetlacz, akumulatory zapasowe, alarm wewnętrzny, funkcję kalibracji przez jedną osobę, interfejs komunikacyjny RS-485 Modbus, możliwość rejestrowania zdarzeń oraz oprogramowanie na PC do konfiguracji i monitorowania. Możliwość montażu na ścianie, w regałach 19″, na panelu lub w zabudowie ognioodpornej (Ex d).

Crowcon Vortex

Podstawowe cechy

Prosta obsługa

 • Vortex oferuje pełną wymaganą elastyczność, zachowując zarazem prostotę obsługi. Wszystkie codzienne czynności można wykonać poprzez naciśnięcie przycisków na przednim panelu.
 • Panel sterujący informuje o błędach i poziomach alarmowych dla wszystkich kanałów, a diody świecą się dopiero po wykryciu zagrożenia lub błędu. Dlatego do sprawdzenia całego systemu wystarczy jedno spojrzenie.
 • Nawet, kiedy zachodzi potrzeba zmiany ustawień alarmu lub kanału, całą regulację można przeprowadzić przy obudowie bez dodatkowych narzędzi.

Pełna elastyczność

 • Vortex można skonfigurować odpowiednio do wszystkich lokalnych potrzeb, niezależnie od ich rodzaju, przy absolutnym minimum okablowania.
 • Każdy kanał posiada 1 poziom sygnalizacji błędu i 3 poziomy alarmowe, które można połączyć w dowolnej kombinacji: moduł logiczny do uruchomienia maksymalnie 32 przekaźników wyjściowych.
 • Konfigurowanie jest równie proste. Urządzenie może być ustawione fabrycznie odpowiednio do określonych wymagań lub w dowolnym momencie za pomocą oprogramowania komputerowego Vortex. Umożliwia to konfigurację złożonych systemów bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania.
 • Vortex wykorzystuje znormalizowane złącza komunikacyjne, które ułatwiają jego integrację w istniejących systemach kontrolnych.

Solidny i niezawodny

 • Vortex to urządzenie, na którym można polegać, ponieważ pomyślnie przeszedł testy zgodne z najsurowszymi normami ochrony środowiska. Posiada klasę ochrony IP65 w zakresie dostępu kurzu i wody.
 • Jest nie tylko zgodny ze wszystkimi aktualnymi przepisami, ale został również zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać najnowsze standardy EMC w zakresie wykrywania gazów.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie przekaźniki są monitorowane w sposób ciągły: awarie cewek są natychmiast identyfikowane, co zapewnia integralność systemu.
 • Awarie zasilania nie stanowią problemu, ponieważ Vortex posiada własny wewnętrzny układ podtrzymania zasilania, który jest ciągle monitorowany pod kątem integralności połączeń i poziomu naładowania.
 • Vortex został oceniony pod kątem zgodności ze standardem bezpieczeństwa działania IEC 61508 (SIL 1).

Prosta konserwacja

 • Vortex został specjalnie tak zaprojektowany, aby jego serwisowanie I konserwacja były proste i wygodne.
 • Modułowa konstrukcja sprowadza wymianę części jedynie do ich wyjęcia i włożenia nowych.
 • Dużo wolnego miejsca w obudowie ułatwia dostęp z końcówkami przewodów, czyniąc wykonanie okablowania prostym.
 • Każda strefa może zostać oddzielnie zablokowana, aby umożliwić prace konserwacyjne na określonym obszarze bez wpływu na resztę systemu.
 • Całą regulację przeprowadza się elektronicznie, co rozwiązało problem odchyleń potencjometrów nastawnych oraz ograniczyło konserwację do minimum.